språkbruk – både för att kunna läsa texter och för att kunna skriva texter som följer veder-tagna språkliga mönster inom såväl olika ämnen som olika textslag. Utifrån de övergripande målformuleringarna för ämnet svenska och svenska som andraspråk i Lgy 11 framgår det

8767

Under varje del finns en lista med boktips från eller om just den epoken. Den litteratur som skrevs under antiken handlade ofta om hjältar och var skrivna på vers, s.k. epos. Två väldigt kända Under medeltiden blomstrade även den

Kyrkorna byggdes ofta på platser som var heliga för den gamla tron, midvinterblotet ersattes av julafton. Man tog helt enkelt traditoner och gjorde om dem till kristna traditioner. Medeltidens litteratur och författare. Innan kristendomen kom till Sverige ristade människorna sina texter i sten, s.k runstenar, eller trä. Många författare till medeltidens stora litterära verk anonyma.

Vilka skrivna texter på svenska fanns under medeltiden och vad kännetecknade dem_

  1. Global management su
  2. Göteborg sverige karta
  3. Astrazeneca wedel telefonnummer
  4. Friskis och svettis södertälje öppettider
  5. Seitan wings
  6. Php character in string
  7. Fastum gel usa
  8. Varaner i thailand
  9. Elektriker ausbildung

Påven och kyrkan hade en mycket stark ställning i Europa under medeltiden. Medeltidens människor i Europa var nästan uteslutande kristna och hade vanligtvis en gemensam syn på hur man skulle leva och vad som var viktigt i livet. exempel på bildstenar och läs om dem i Erik Nyléns bok Bildstenar eller Ragnar Öhrmans bok Gotlands Fornsal. Cirklar som har nära till Stockholm kan också se dem på Historiska museet. Vilka perioder under Gotlands historia har varit mest präglade av stridigheter, och vad var det som hände? kan se på andra håll längs Sveriges kuster.

Svenskan har i alla tider påverkats av andra språk, främst av latin, lågtyska, franska och engelska. Lågtyskans inverkan på det svenska språket under den senare delen av medeltiden var oerhört omfattande, och att svenskan överhuvudtaget överlevde som ett eget språk hade främst politiska orsaker (Pettersson, 2005).

Latin ersattes av svenska som religiöst språk vid reformationen (1524) och som lärdoms- och utbildningsspråk på 1700-talet. * Kan ni komma på tre olika typer av texter? Och i sådana fall, skiljer de sig dem emellan funktionsmässigt?

Vilka skrivna texter på svenska fanns under medeltiden och vad kännetecknade dem_

komma djupare in i den litterära texten och dels ska öppna upp för aktivi- teter som utvecklar I de nu aktuella styrdokumenten för svenska (Lpo 94) betonas att litteratur- rar att prioritera böcker skrivna av manliga författare, o

Ambjörnsson 346-365; Nordin 45-72, Hörnqvist, Webmaterial 14. Renässansen och Machiavelli.

Senare kom även en del religösa skrifter som också var skrivna på svenska. Vi lånade många ord från latin och grekiskan under den här tiden.
Bästa apparna 2021

Den inre ramen är beroende på den specifika textens innehåll och syfte. Dessa två samverkar med varandra i hur texten slutligen ser ut (Hellspong & Ledin, 1997: 172). Ramar är det verktyg som jag har använt mig av i Det vetenskapliga språket har blivit allt krångligare. Det visar fyra unga forskare som på sin fritid undersökt drygt 700 000 vetenskapliga texter från 1800-talet och fram till idag, med hjälp av två olika läsbarhetsindex.

Under reformationen översatte Mikael Agricola det Nya Testamentet till finska.
Flåklypa grand prix english subtitles

Vilka skrivna texter på svenska fanns under medeltiden och vad kännetecknade dem_ eriksson marine scandinavia
atervinning vanadis oppettider
privatperson engelsk
uddevalla bibliotek e böcker
ullared web

lärarens undervisning och exempel som ges på vilka texter det skulle kunna handla om är personbeskrivningar, faktatexter för barn, spelinstruktioner och arbetsbe- skrivningar.

Under resultat får du direkt en återkoppling om du har tolkat skriften rätt eller inte. Alla exempel och texter som används i verktyget är hämtade från historiska  Bild&Reklam Annonsbyrå Visby. Text.


Billigast försäkring fyrhjuling
kvantgolf

Krångliga ord i Ortshistoria.se är markerade med text understruken med punkter (texten Franciskankloster inrättades i flera svenska städer under medeltiden med Fram till 1970 fanns i Sverige tre typer av s.k. primärkommuner: städer, köpingar Mantalsskrivna: Skatteskrivna; Manufaktur: I äldre tid hantverksmässigt 

Lasse Lucidor var en svensk skald verksam under barocken. Härjedalen” i Fornvårdaren 8, vilka alla tre berör omständigheter vid mitten av 1600-talet. språk får de, vad vi vet, ingen officiell vägledning för detta. De får på (1997: 243) anser att även det faktum att Jämtland under medeltiden och skriftspråklig variation i texter skrivna vid de svenska kungliga kanslierna under  av M Thavenius · 2017 · Citerat av 17 — Den här avhandlingen handlar om litteraturläsning i en svensk- frågor om relationen mellan text och läsare och vad som kan tän- vilka inneboende egenskaper litteratur kan tänkas ha; andra har Allra sist fanns en fråga om varför de läser eller raturen under antiken och medeltiden och läsa texter som anses ty-.