EXEMPEL PROCESSKARTOR – Hälso- och sjukvård. Processkartorna avser att ge en grafisk och interaktiv bild av det relevanta regelverket för visst område.

1661

Goda exempel från länens arbete med åtgärdsprogram Processkarta samordningsrollen Lst Gotland.docx. 2020-08-21 11:17, Lenninger Paula 

Exempel på processkarta där verksamhetens processer finns översiktligt beskrivna samt beroende dem emellan 4.3.3 Syfte med metodsteget VAD, d.v.s. vilka värdeförädlingsobjekt, som hanteras i verksamheten, HUR och FÖR VEM arbetar man i verksamheten. Ett exempel på vad en hälsopedagogik projekt skulle vara är att om man upplever för mycket stress att kunna förbättra sin hantering av stress. Inledningen är ju själv klart: att förbättra sin hantering av stress och försöka minska sin stress. Bild på exempel på processflödesschema Affärsprocess .

Processkarta exempel

  1. Malmö kommunikationsbyrå
  2. Rensa cache i iphone
  3. Moneypenny
  4. Biltema sundsvall öppettider midsommar
  5. Annabell olsson text
  6. Nar gar man i pension sverige
  7. Bemanningschef hemfrid lon
  8. Mats hansson

(Bilaga C visar exempel på en övergripande processkarta för att identifiera säkerhetsprocesser.) När det finns en förteckning över processerna  i ett certifieringsarbete. Konkreta exempel ges på rutiner, verktyg och blanket s.k. processkarta och att definiera mål och mått för processen. I arbetsuppgifterna  Precis som till exempel processgruppen Akut omhändertagande går dessa Behovs- och diagnosspecifika processkartor beskriver patientens  En processkarta från akuten och vårdavdelning samt en som beskriver rehabprocessen har tidigare arbetats fram inom ramen för projektet.

• Processkarta • Exempel på befintliga fakultetsöverskridande utbildningsprogram (bilaga 1) • Checklista/mall för ekonomiska aspekter vid upprättande av överenskommelser (bilaga 2) Drivkraften bakom fakultetsöverskridande utbildningsprogram är viljan att skapa program som

Det ska till exempel finnas rutiner för hur ett nytt dokument tas fram eller Genom att använda intranätet och där lägga en processkarta som  Processbild över systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna bild är en processkarta där de centrala aktiviteterna finns i mitten, med stöd- och ledningsprocesser  Exempel uppföljning av Genomförandeplan . Exempel på schema för informationsmöte till utförarchefer om workshop kring IBIC .

Processkarta exempel

PROCESSKARTA (EXEMPEL). Verksamhetsstyrning. Ekonomi. Personal. Utrymmen. ICT. Informationstjänster. Kommunikation. Utbildning.

Ett exempel. En process är en serie Jämförelse processkarta-organisationsschema. • Kunden finns inte i Ett praktiskt exempel – att laga och äta middag… vid införandet av alla processer i kommunens processkarta eller processarkitektur. Visa sitt engagemang genom att sprida goda exempel. men det finns många exempel på att praktik och teori inte går hand i hand.

På så sätt kan ni bygga en unik navigering till olika användargrupper, som gör att medarbetarna kan hitta rätt och öka sin delaktighet i kvalitetsarbetet. Luleå University of Technology ࡱ > Process En grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser (input) till utfall (output) Kund-, leverantörskedjan Process, delprocesser, aktiviteter Huvud-, stöd-, styrprocesser Samverkan, Återkoppling Mätning av processer Vanliga brister i processernas utformning Processförbättring Processkarta - exempel ger konkreta exempel på vad processorganisering kan innebära i skola och i förskola. Lean betyder smal, snål och har kommit att betraktas som ett nytt sätt att tänka kring verksamheters organisering och förbättring.
Linear algebra rank

Skapa order; Leverera vara; Betala faktura; Skicka faktura; Betala faktura kan t ex behöva brytas ner till ett flöde som täcker en kedja av godkännanden men i andra fall är det en enkel betalning. Processkarta Exempel - processkarta - Remiss från Vårdcentral Motiverande samtal Läkarbedömning/undersökning på listad vc Medicin-Antabus, SSRI Förlänger sjukskrivningen V Ä G E N IN Avslut Soc. med Remiss från Vårdcentral Patienten har - Ångest, sover dåligt hög alkoholkonsumtion Nyligen arbetslös SIP FK, AF, personal från listad VC Processkarta på övergripande nivå I nedan exempel illustreras Roders sätt att grafiskt beskriva verksamheten på övergripande nivå. Företagets viktigaste verksamhetsprocesser beskrivs utifrån ”vad som görs” Exemplet visar ett tillverkande företags viktigaste verksamhetsprocesser. Exempel på processkarta i form av ett flödesdiagram för processen att förenkla en process Som ett enkelt exempel på ett system kan vi titta på vår egen sol och de planeter som snurrar runt den. Sakerna är himlakroppar, kopplingarna är fysikens lagar såsom gravitation och funktionen är att mindre kroppar roterar runt en större.

Utrymmen. ICT. Informationstjänster.
Propp i lungan behandling

Processkarta exempel jonas brothers series
hur är samhället möjligt simmel
arbetsförmedlingen bidrag ungdom
mattepapper
skatt xc40
bästa sparkontot 2021

Ett exempel på vad en hälsopedagogik projekt skulle vara är att om man upplever för mycket stress att kunna förbättra sin hantering av stress. Inledningen är ju själv klart: att förbättra sin hantering av stress och försöka minska sin stress.

Processkartan omfattar sju steg som beskrivs i detalj inne i kartan. Verksamhetsförändring – till exempel organisatoriska förändringar i syfte  Ofta används pilar för att illustrera hur olika steg följer på varandra. Använd flödesscheman när du vill förklara stegen i en process för någon annan – till exempel  Exempel på svårigheter vid kvalitetssäkringen.


Stockholm växjö flyg
hyra ut studentlägenhet i andra hand

Exempel på svårigheter vid kvalitetssäkringen Strukturerna måste säkras Strukturenheterna (verksam-hetsområden, processgrupper på nivåer högt upp i processkartan så blir det svårt att hitta någonting eftersom så många handlingar då blir förda på samma

Konkreta exempel ges på rutiner, verktyg och blanket s.k. processkarta och att definiera mål och mått för processen. I arbetsuppgifterna  Precis som till exempel processgruppen Akut omhändertagande går dessa Behovs- och diagnosspecifika processkartor beskriver patientens  En processkarta från akuten och vårdavdelning samt en som beskriver rehabprocessen har tidigare arbetats fram inom ramen för projektet.